VALAMAR TRAIL GREEN VREMENSKI LIMITI

CILJ: 3 sata

Što? Gdje? Kad?
Prijave Girandella Resort 18:00 – 22:00
Expo Girandella Resort 18:00 – 22:00
Što? Gdje? Kad?
Prijave Girandella Resort 7:00 – 10:45
Expo Girandella Resort 7:00 – 19:00
Brifing /RED/ Girandella Resort 7:45
Start /RED/ Girandella Resort 8:00
Brifing /BLUE/ Girandella Resort 9:45
Start /BLUE/ Girandella Resort 10:00
Brifing /GREEN/ Girandella Resort 10:45
Start /GREEN/ Girandella Resort 11:00