BLUE visinski profil

BLUE tehnički podaci

300 KN

cijena nisu fiksne jer ovisi o tečaju eura na dan uplate

24,7 km

1.000 m

5 sati

150 natjecatelja

BLUE ITRA info

300

Finišerski kriterij se izračunava prema vremenskom limitu utrke i odnosi se na sporije trkače.
U stvari, finišerski kriterij daje informaciju koliki je minimalni ITRA performance index trkača da bi mogao uspješno završiti utrku u zadanom vremenskom limitu.

BLUE karta staze

Download file: VT BLUE.gpx